AgriEdu - Szkolenia Rolnicze

Szkolenie KSOW dla woj. Warmińsko Mazurskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć

Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLSKA FEDERACJA ZIEMNIAKA – Partner KSOW informuje, że w dniu

06.07.2021 podpisana została umowa

z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na realizację operacji pn. Wzrost poziomu współpracy w produkcji ziemniaka. Integracja, innowacje, krótkie łańcuchy dostaw, budowa lokalnej marki oraz paszportyzacja żywności szansą rynkową dla producentów z woj. warmińsko-mazurskiego.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 75.000,00zł. Operacja ma na celu przeszkolenie (z wykorzystaniem elektronicznej platformy szkoleniowej) 400 uczestników (głównie rolnicy, ale również 10-20 doradców rolniczych, preferowani producenci ziemniaka) z woj. warmińsko-mazurskiego z zakresu integracji poziomej i pionowej, poprawy pozycji konkurencyjnej rolników w łańcuchach produkcji żywności i ich skracania, innowacyjnych technologii produkcji i organizacji produkcji, budowy lokalnej marki oraz „paszportyzacji” żywności.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: przeszkolenie z wykorzystaniem elektronicznej platformy szkoleniowej 400 osób, w

tym od 10 do 20 doradców.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.