AgriEdu - Szkolenia Rolnicze

Szkolenie KSOW dla woj. Mazowieckiego

POLSKA FEDERACJA ZIEMNIAKA – Partner KSOW informuje, że w dniu
26.07.2022 podpisana została umowa z Samorządem Województwa
Mazowieckiego na realizację operacji pn.
Integracja i organizacja rynku wsparta cyfryzacją drogą do skrócenia
łańcucha dostaw.Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 67.000,00 PLN.

 

Celem operacji jest zorganizowanie szkoleń i akcji informacyjno-
promocyjnej dla rolników z terenu województwa mazowieckiego,
poświęconych budowaniu integracji poziomej i pionowej, partnerskiej
współpracy i skracaniu łańcuchów produkcji żywności przy wykorzystaniu
coraz bardziej dostępnych innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących
najnowocześniejsze technologie do niedawna niedostępne dla rolnictwa.
Dodatkowo rolnicy zostaną również przeszkoleni z zakresu
innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji ziemniaka oraz
„paszportyzacji żywności” – znaczenia i sposobów potwierdzania
najważniejszych cech produktu, które mają kluczowe znaczenie dla
konsumenta i przekładają się bezpośrednio na możliwość uzyskania
wyższej ceny. W ramach działania wykorzystamy również istniejące
dobre praktyki i projekty demonstracyjne, w tym przykłady z już

funkcjonujących grup producentów rolnych, które stworzyliśmy
dotychczas, aby pokazać rolnikom, że takie rozwiązania działają w
praktyce i przynoszą zamierzone efekty. Operacja współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną
następujące rezultaty: podniesienie wiedzy grupy docelowej (300
uczestników szkoleń) oraz zapoznanie się przez nich z dobrymi
praktykami w zakresie wspierania współpracy – integracji poziomej i
pionowej w rolnictwie, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu
wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego,
innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie
oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i
obszarów wiejskich (poprzez partnerstwo i integrację – szczególnie w
obszarze produkcji ziemniaka).

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i

wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.